Britská komisia pre hazardné hry uložila spoločnosti Buzz Bingo pokutu vo výške 780 000 GBP po tom, čo boli odhalené nedostatky v jej postupoch a procesoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a spoločenskej zodpovednosti.

Regulačný orgán uviedol, že k viacerým pochybeniam došlo v období od októbra 2019 do decembra 2020, čo znamená, že k nim došlo za predchádzajúceho vlastníka, ktorým bola spoločnosť Caledonia Investments. Správca aktív Intermediate Capital Group (ICG) získal väčšinový podiel v prevádzkovateľovi za „nominálnu sumu“ v marci 2021.

ZDROJ: winsider.sk

Medzi zistené nedostatky patrilo aj to, že klientovi kasíno umožnilo vložiť 22 400 GBP za päť dní bez „zmysluplnej interakcie“, čo je znakom toho, že finančné spúšťacie faktory kontroly mohli byť nastavené príliš vysoko.

Keď spoločnosť Buzz Bingo komunikovala so zákazníkmi, Komisia uviedla, že prevádzkovateľ nie vždy dodržiaval svoje postupy a pýtal sa ich, či sú spokojní s úrovňou svojej hry. Komisia tiež uviedla, že po tom, čo dvaja zákazníci vyhrali veľké sumy peňazí, prevádzkovateľ „nezohľadnil zvýšené riziko poškodenia týchto zákazníkov v súvislosti s hazardnými hrami napriek tomu, že zákazníci vykazovali vysokú úroveň následných výdavkov“.

Tieto prípady boli posúdené ako nedodržanie ustanovenia 3.4.1 Kódexu spoločenskej zodpovednosti zo strany prevádzkovateľa, rozhodol regulačný orgán. Pokiaľ ide o zlyhania v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, Komisia uviedla, že spúšťacie mechanizmy pre kontroly zdroja finančných prostriedkov sa príliš spoliehali na otvorené alebo neoficiálne informácie, ako napríklad na dôveru, že veľká výhra zákazníka je dostatočným dôkazom pôvodu jeho finančných prostriedkov.

ZDROJ: buzzbingo.com

Okrem toho sa mohli na základe aktivít zákazníkov spustiť viaceré upozornenia/alerty bez toho, aby spoločnosť Buzz Bingo vôbec podnikla akékoľvek kroky na úseku AML. „Jeden zákazník bol schopný vyvolať až deväť finančných výstrah predtým, než bol jeho účet zablokovaný až do interakcie s AML,“ uviedol regulačný orgán.

Keď došlo k interakciám AML, regulačný orgán uviedol, že záznamy o prijatých opatreniach boli často nedostatočne podrobné. Tieto nedostatky boli považované za porušenie odseku 2 a 3 licenčnej podmienky 12.1.1, ktorá sa týka prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Podnik tiež nepostupoval v súlade s ustanovením 2.1.1 bežného kódexu.

V dôsledku toho Komisia pre hazardné hry vydala varovanie a od spoločnosti Buzz Bingo požadovala zaplatenie pokuty vo výške 780 000 GBP.

Ako regulačný orgán očakávame, že všetci prevádzkovatelia budú účinne uplatňovať zásady a postupy, ktoré zabezpečia bezpečnosť hazardných hier a zabránia súvisiacej kriminalite,“ uviedla výkonná riaditeľka Gambling Commission Helen Vennová.

Každý jeden podnik zaoberajúci sa hazardnými hrami by si mal byť vedomý, že kontrolujeme, či sú tieto postupy zavedené a či sa dodržiavajú. Ak tomu tak nie je, podnikneme kroky.“

Pokuta bola udelená týždeň po tom, ako Komisia pre hazardné hry zverejnila svoju výročnú správu o dodržiavaní a presadzovaní predpisov, v ktorej kritizovala prevádzkovateľov za nedostatočné kontroly v oblasti prania špinavých peňazí a sociálnej zodpovednosti.

Minulý týždeň tiež dočasný výkonný riaditeľ Komisie pre hazardné hry Andrew Rhodes varoval prevádzkovateľov, že Komisia podnikne rázne kroky proti držiteľom licencií, ktorí nedodržiavajú jej normy.