Litovský úrad pre dohľad nad hazardnými hrami uložil prevádzkovateľovi 7Bet, ktorým je spoločnosť Amber Gaming, pokutu za porušenie regulačných pravidiel.

Pokuta bola spoločnosti Amber Gaming uložená vo výške približne 35 600 USD (31 460 EUR) a uvádza sa v nej niekoľko priestupkov, vrátane porušenia pravidiel reklamy na hazardné hry a tiež umožnenia prístupu cudzích štátnych príslušníkov k webovým stránkam prevádzkovateľa za účelom hrania hazardných hier na území Litvy.

Jeden z priestupkov sa týka reklamnej kampane, ktorú 7Bet uskutočnila online na stránke Sofascore.com, jednej z najnavštevovanejších webových stránok so športovými správami a kurzami na internete. Podľa regulačného orgánu išlo o porušenie existujúceho legislatívneho rámca, nakoľko reklama podporovala akvizíciu zahraničných hráčov z územia mimo Litvy.

ZDROJ: peakpx.com

Spoločnosť Amber Gaming umožnila niekoľkým cudzím štátnym príslušníkom používať webové stránky a hrať hazardné hry mimo územný rozsah licencie, čím porušila platné litovské predpisy. 7Bet sa ešte môže proti pokute odvolať.

Litva pozorne sleduje vývoj a dianie v odvetví hazardných hier. Regulačný orgán napríklad dôrazne napomenul zahraničných prevádzkovateľov hazardných hier a nariadil im, aby sa počnúc októbrom 2021 prestali zameriavať na litovských občanov. Vláda tiež požaduje, aby bol každý prevádzkovateľ hazardných hier registrovaný a mal na území Litvy zriadenú kamennú pobočku.

Litva krátko predtým prijala rýchlu zmenu pravidiel propagácie hazardných hier, ktorou obmedzila rozsah a formu reklamy. Regulačný orgán konkrétne zastavil akékoľvek propagačné akcie, bonusy, darčeky alebo iné benefity v rámci marketingových kampaní, ktoré motivujú ľudí k hraniu hazardných hier. Hazardné hry samotné a ich reklama sú však naďalej povolené.

ZDROJ: peakpx.com

Prístup k reklame na hazardné hry sa mení globálne

Reklama v sektore hazardných hier sa na celom svete rýchlo mení. Súčasťou tejto zmeny je prísnejší kódex správania, v rámci ktorého je väčšina subjektov povinná obmedziť bonusovanie alebo propagovať hazardné hry výlučne určeným a konzervatívnym spôsobom. Napríklad na trhoch, ako je Švédsko a Dánsko, je ponúkanie bonusov ako motivácie na vstup do kasína a herní zakázané. Na novo regulovanom holandskom trhu udelil národný regulačný orgán pokutu spoločnosti Holland Casino, ktorý patrí k najväčším licencovaným subjektom v krajine, za porušenie zákazu reklamy.

Prísnejší prístup k hazardným hrám zvolilo aj Nemecko, hoci v novembri nateraz zamietlo návrh na zákaz reklamy na hazardné hry.