Fínsky správny výbor reagoval na navrhované zmeny a doplnenia zákona o lotériách. V súvislosti s úvahami o ukončení monopolu štátneho prevádzkovateľa Veikkaus navrhol vykonať prieskum.

Správny výbor konštatuje, že monopol spoločnosti Veikkaus vo Fínsku je „prakticky prelomený“ a ak sa tento monopol nedá ďalej uplatňovať, malo by dôjsť k prehodnoteniu trhovej pozície monopolného prevádzkovateľa lotérie. Správny výbor vo svojich odporúčaniach k zákonu o lotériách vyzval fínsku vládu, aby sa touto záležitosťou začala bezodkladne zaoberať.

ZDROJ. pixabay.com

Návrh na zmeny a doplnenia fínskeho zákona o lotériách bol predložený v septembri. Obsahuje množstvo návrhov na podporu zodpovedného hrania v krajine vrátane blokovania platieb od všetkých prevádzkovateľov okrem spoločnosti Veikkaus. Správny výbor tvrdí, že blokovanie by sa malo zaviesť, avšak blokovať sa majú len transakcie smerujúce od hráčov k prevádzkovateľom. Tým by sa podľa neho predišlo porušeniu článku 15 a článku 18 fínskej ústavy, ktoré sa týkajú ochrany vlastníctva, resp. slobody podnikania.

Významná zmena a doplnenie sa týka aj sankčných poplatkov za porušenie predpisov v oblasti reklamy. Správny výbor vyhlásil, že sankcie by nemali byť uplatňované, ak prevádzkovateľ napravil porušenie reklamných pravidiel bezprostredne po tom, ako bol na porušenie upozornený, a ak nejde o závažné alebo opakované porušenie. K návrhu na rozšírenie povinnej identifikácie na všetky druhy hazardných hier správny výbor uviedol, že ide o správny zámer, ktorý „posilní boj“ za zodpovedné hranie. Prísna povinná identifikácia sa pôvodne vzťahovala len na výherné automaty.

Výbor tiež odporučil, aby sa prijali opatrenia týkajúce sa nastavenia maximálnych limitov prehier pre denné a mesačné hranie. Ocenil aj navrhované opatrenie, aby bankomaty neboli viditeľne umiestňované vo vestibuloch obchodov alebo na iných verejných miestach, keďže umiestnenie bankomatu je často rozhodujúcim aspektom pre okamžitý prístup k prostriedkom používaných následne na účasť v hazardnej hre.