Iniciatívy smerujúce k úplnému zákazu reklám súvisiacich s hazardnými hrami nie sú v Európe nové. Viaceré krajiny už podobné opatrenia zrealizovali.

Ďalšou krajinou, ktorá zavádza obmedzenia reklamy na hazardné hry, sa stáva Portugalsko, informuje portál gamblingnews.com. Poslancom zákonodarného zboru boli predložené štyri samostatné návrhy zákonov, všetky ale v podstate sledovali rovnaký cieľ. Po parlamentnej rozprave boli návrhy zákonov obmedzujúce reklamu na hazard v prvej legislatívnej fáze 1. októbra jednomyseľne schválené.

Tvorcovia novej legislatívy veria, že obmedzením toho, kto a kde môže vidieť reklamy na gambling, sa im podarí znížiť potenciál vzniku závislosti od hazardných hier. Podobne je tomu v Holandsku a v Taliansku.

Odporúčania nefungujú, musí prísť zákon

Podľa portugalských médií (osobitne o tom informoval portál The Portugal News) sa v tamojšom parlamente objavili štyri samostatné návrhy zákonov o obmedzení reklamy na hazardné hry. Predložili ich strany Ľavicový blok, PAN, PCP a nezaradená poslankyňa Cristina Rodrigues. Všetky štyri návrhy sú formulované podobne a ich cieľom je zavedenie zákazu reklamy na hazardné hry, ktorú by nebolo možné vysielať počas dňa od 7:00 do 22:30. Jeden rozdiel je v návrhu zákona predloženom Ľavicovým blokom, ktorý chce dokonca zakázať aj reklamu na lotérie a stieracie žreby.

ZDROJ: peakpx.com

Poslankyňa Ľavicového bloku Isabel Piresová vysvetľuje, že strana chce „dať silu zákona tomu, čo bolo doteraz v dohode o samoregulácii sektora chápané len ako odporúčanie“. Dodáva, že zákaz by sa vzťahoval aj na online a zahŕňal by „obmedzenia pre online formát, ktorý so sebou prináša zvýšené riziká, a u ktorého bol sledovateľný jasný rast spôsobený pandémiou“.

Obmedzenia reklamy na hazard podľa vzoru reklamy na alkohol

V Portugalsku doteraz platilo nepísané pravidlo, podľa ktorého sa od prevádzkovateľov hazardných hier štandardne očakával zodpovedný prístup k reklame. Cieľom novej legislatívy je podľa zástupkyne PCP Pauly Santosovej toto nepísané pravidlo oficiálne uzákoniť a znížiť rozsah mediálnych podnetov navádzajúcich na hranie hazardných hier“. Podľa zákonodarcov totiž nárast počtu online hier so sebou nepriniesol nárast zodpovednej reklamy, čo teraz prinútilo vládu zasiahnuť prostredníctvom úpravy legislatívy.

Portugalsko už má zavedených niekoľko prísnych reklamných politík a zákaz reklamy na hazardné hry medzi zákonodarcami nevyvoláva žiadny väčší odpor. V súčasnosti napríklad výrobcovia alkoholických nápojov nemôžu uzatvárať reklamné a sponzorské dohody so športovými tímami a v rozhlase ani v televízii nie je povolená žiadna reklama na alkohol počas rovnakých denných časov, aké sú uvedené v návrhoch na obmedzenie reklamy na hazardné hry. A rovnako ako reklamy na alkohol, aj reklamy na hazardné hry, ktoré by boli povolené, by museli obsahovať upozornenie na zdravotné riziká a riziká vzniku závislosti spojené s touto činnosťou.

ZDROJ: peakpx.com

Rast online hazardu v dôsledku pandémie

Iniciatíva na zmenu legislatívy v oblasti hazardu vznikla ako reakcia na rýchly rast online hrania v Portugalsku počas pandémie koronavírusu (Covid-19). Dôvodová správa k návrhu zákona obsahovala údaj portugalského úradu pre reguláciu a kontrolu hazardných hier, podľa ktorého sa v prvom štvrťroku 2021 zaregistrovalo 329 400 nových hráčov.

Súčasťou novej legislatívy je aj zámer zaviesť povinnosť uvádzať varovania o riziku závislosti, a to aj v reklamách na tzv. spoločenské hry, ako sú napríklad Euromilióny a iné lotérie a zároveň zlepšiť informovanosť o zodpovednom hraní a sprísniť ochranu spotrebiteľov.