Ministerstvo financií Českej republiky, odbor 73, kontaktoval maďarský regulačný orgán pre hazardné hry SARA (dozorný orgán pre regulačné záležitosti) so žiadosťou o poskytnutie informácií prevádzkovateľom, ktorí majú licenciu na prevádzkovanie internetových hazardných hier vydanú ministerstvom financií.

Ministerstvo financií upozorňuje, že maďarský regulačný orgán pre hazardné hry SARA začal s účinnosťou od 1. januára blokovať internetové stránky ponúkajúce internetové hazardné hry, ktoré nie sú povolené v Maďarsku a sú zamerané na osoby s pobytom v Maďarsku, a ich prevádzkovateľom ukladá pokuty až do výšky 100 miliónov HUF (cca 260.000 EUR).

ZDROJ: peakpx.com

V tejto súvislosti maďarský regulačný orgán odporúča, aby prevádzkovatelia hazardných hier prijali opatrenia, ktorými zabezpečia, aby nimi ponúkané hazardné hry neboli zamerané na osoby s pobytom v Maďarsku. Ak tak neurobia, vystavujú sa riziku sankcií zo strany príslušných orgánov dohľadu.