Maďarský parlament predstavil právne predpisy o online hazardných hrách, ktoré otvárajú trh súkromným online prevádzkovateľom a ukončujú súčasný štátny monopol v oblasti športových stávok.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy o hazardných hrách z roku 2014 mohli prevádzkovatelia kamenných kasín žiadať o licencie na online kasína a poker, zatiaľ čo online športové stávkovanie bolo výlučne záležitosťou štátneho monopolu – spoločnosti  Szerencsejáték Zrt. Podľa navrhovanej právnej úpravy budú môcť online stávky s povolením maďarského regulačného orgánu ponúkať aj ďalší prevádzkovatelia vrátane zahraničných. Počet povolení, ktoré môžu byť vydané, zatiaľ nie je obmedzený.

ZDROJ: peakpx.com

Všetci prevádzkovatelia, ktorí počas desiatich rokov pred podaním žiadosti ponúkali igaming v Európe bez licencie, budú mať zákaz pôsobiť v Maďarsku.

Právne predpisy tiež povoľujú používanie kreditných kariet na online vklady za predpokladu, že sú spojené s autorizovaným poskytovateľom platobných služieb.

Každý prevádzkovateľ, ktorý chce získať licenciu, musí mať tiež základný kapitál vo výške najmenej 1 miliardy HUF (2,8 milióna EUR). Licenčné poplatky budú stáť 600 miliónov forintov (1,7 milióna EUR) a budú uhrádzané do maďarskej štátnej pokladnice. Prevádzkovatelia sú tiež povinní poskytnúť minimálnu záruku vo výške 250 miliónov HUF (700 tisíc EUR), pričom sadzba dane pre prevádzkovateľov ešte nie je stanovená.

ZDROJ: peakpx.com

Cieľom zmien v právnych predpisoch je zabezpečiť vyšší štandard ochrany hráčov. Predpokladá sa, že konkurenčnejší trh s hazardnými hrami by mohol podporovať nadmerné hranie. V návrhu zákona sa preto stanovuje, že prevádzkovateľ musí vypracovať plán ochrany hráčov „v súlade so zásadou zodpovedného hrania a ochrany hráčov“.

V texte právneho predpisu sa vysvetľuje: „Na liberalizovanom trhu online stávkovania si konkuruje niekoľko súkromných spoločností, takže namiesto maximalizácie zásady zodpovedného hrania hrozí nebezpečenstvo podpory nadmerného hrania. Cieľom návrhu je preto liberalizovať hazardné hry na diaľku zdôraznením ochrany hráčov a zavedením záručných regulačných prvkov, ktoré chránia záujmy hráčov.“

Na návrh zákona sa vzťahuje odkladné obdobie po jeho notifikácii Európskej komisii, ktoré bude trvať do 4. mája.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v roku 2017 rozhodol, že maďarské pravidlá týkajúce sa online hazardných hier nezákonne vylučujú európskych prevádzkovateľov z procesu udeľovania licencií. Stalo sa tak po tom, ako sa na súd obrátila značka Unibet patriaca skupine Kindred Group, ktorá tvrdila, že medzinárodní prevádzkovatelia nie sú schopní splniť podmienky Maďarska na udelenie licencie na online hry.