Parlamentná skupina All Party Betting and Gaming Group (APBGG) vyzvala na rozsiahle štrukturálne zmeny v britskej Komisii pre hazardné hry v nadväznosti na výsledky vyšetrovania postupov regulačného orgánu.

V správe zverejnenej 24. januára týkajúcej sa vyšetrovania postupov regulačného orgánu, ktoré sa začalo v septembri minulého roka, APBGG označila Komisiu pre hazardné hry za „nekompetentnú“. Skupina vysvetlila, že vyšetrovanie sa začalo po tom, ako sa dozvedela o sťažnostiach týkajúcich sa činnosti Komisie. APBGG následne zriadila anonymnú platformu pre hospodárske subjekty, ktoré mohli podávať sťažnosti, a oznámila, že dostala „značný počet“ podaní.

ZDROJ: WINARCH

APBGG tvrdí, že predložené dôkazy sú „závažné“ a dokazujú, že Komisia „naliehavo potrebuje“ zmeny, ktoré zabezpečia záujem britských spotrebiteľov o hazardné hry prostredníctvom oficiálnych regulovaných prevádzok a nebudú podnecovať hráčov k využívaniu ponúk čierneho trhu.

APBGG poukázala na okolnosti, ktoré naznačujú, že regulačný orgán prekračoval a prekračuje svoje právomoci. Uviedla, že po zrušení lockdownu boli na odvetvie uvalené ďalšie obmedzenia týkajúce sa nového koronavírusu (Covid-19), pričom Komisia mala v tejto súvislosti konať „nadmerne, neprimerane a nedôsledne“. Regulačný orgán sa tiež dopustil údajného porušenia GDPR a postupoval v rozpore s vlastným vyhlásením o zásadách (Statement of Principles), ako aj s neznalosťou svojej zákonnej povinnosti pri udeľovaní licencií, uviedla skupina.

ZDROJ: peakpx.com

Medzi príklady údajnej nekompetentnosti Komisie patria najmä dlhé lehoty vybavovania podaných žiadostí o licenciu a administratívne chyby, ktoré viedli k zamietnutiu žiadostí.

„Ako spolupredseda APBGG som skutočne šokovaný, že sme odhalili toľko dôkazov o zlých praktikách Komisie pre hazardné hry v priebehu uplynulých rokov,“ povedal Scott Benton, poslanec, spolupredseda APBGG. „[Nerobiť] nič a ignorovať obsah našej správy znamená odsúdiť britský priemysel hazardných hier na istý zánik a tisíce ľudí na traumu z toho, že budú vytlačení na čierny trh.“

APBGG naliehavo žiada, aby generálny riaditeľ Komisie, ministerstvo pre digitálne technológie, kultúru, médiá a šport a všetky zainteresované strany prijali opatrenia na zlepšenie fungovania Komisie. Kľúčom k tomu by podľa nej bolo určiť, či je tiež hlavnou povinnosťou regulačného orgánu znižovať počet problémových hráčov. Ak to tak je, je potrebné spracovať oficiálnu stratégiu takejto politiky, najmä ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a vedecké dôkazy, na ktorých majú byť založené prístupy Komisie.

ZDROJ: WINARCH

„Bude tiež potrebné posúdiť, aký vplyv budú mať takéto opatrenia na finančnú situáciu regulovaného odvetvia hazardných hier a či dôjde k nárastu neregulovaného sektora,“ odporúča sa v správe APBGG. „Každý zásah si bude vyžadovať analýzu dopadov jeho realizácie.“ Takúto analýzu by pritom mal vykonať parlament, ktorý by mal niesť aj konečnú zodpovednosť za zváženie „prínosov zníženia počtu problémových hazardných hier v porovnaní s ekonomickou devastáciou odvetvia a nárastom nelegálnych hazardných hier, a nie nevolený regulačný orgán“, tvrdí sa v správe.

Pokiaľ ide o zmeny zákona o hazardných hrách z roku 2005, APBGG vyzvala na rozlišovanie medzi prevádzkovateľmi s vysokým a nízkym rizikom, pričom produkty by skutočne podliehali obmedzeniam na základe potenciálnych škôd, ktoré môžu spôsobiť. Tieto návrhy vychádzajú z odporúčaní APBGG zameraným na reformu v oblasti škôd súvisiacich s hazardnými hrami.

„Komisia mala podľa dôkazov, ktoré sme videli, často oveľa prísnejšie posúdenie rizika a extrémny výklad predpisov ako prevádzkovateľ, ďaleko presahujúci skutočné riziko škôd,“ vysvetlila skupina. „Ak by prevádzkovatelia s nízkym rizikom mohli byť označení ako nízkorizikoví a existovala aj primeraná legislatíva, odradilo by to regulačný orgán od jeho primárnej túžby trestať.“

Nakoniec APBGG v správe odporúča, aby sa na Komisiu uvalili osobitné opatrenia s cieľom zmeniť kultúru fungovania Komisie a jej strategické smerovanie. „Sme presvedčení, že teraz je ideálna príležitosť, aby Komisia s novým predsedom a čoskoro aj generálnym riaditeľom zmenila veci k lepšiemu a stala sa opäť riadnym regulačným orgánom,“ uviedla APBGG na záver.